Maikl Sosnin Boeken download gratis

61 Boeken for download gratis

 • girls-from-weintraub

  Leder: LEADERSHIP research institute, 1 part Door: Maikl Sosnin,

  Hvem er den virkelige leder?Hvad er Leadership?Tilgængelig for alle, sproget, forfatter taler om de enkle trin på vejen til perfektion ...

 • girls-from-weintraub

  Leadership in sales: Arrangementer på at opbygge interne miljø Door: Maikl Sosnin,

  Som det allerede er identificeret i de foregående kapitler, det vigtigste ting, der vil gøre enhver manager (ikke at forveksle med en manager) på alle niveauer - er på den ene side for at vælge, på den anden side for at skabe eller bygge miljø af mennesker (miljøet er ikke kun de mennesker, men nu er vi mere vi anser den menneskelige faktor miljø).

 • girls-from-weintraub

  Leadership in sales: Workshoppen som et redskab for opbygningen af det indre miljø Door: Maikl Sosnin,

  Under seminaret jeg forstår lidt anderledes ting fra, hvad du husker fra et kursus på Harvard sige. Eller en af Moskva universiteter. Eller i skolen. Hvorfor en workshop? I det væsentlige forskellen især i det vi kalder den korte form af menneskelig interaktion der. På et tidspunkt, jeg holdt op med at tale og skrive på russisk, selv om det er mit modersmål. For en diskussion af hverdagsting kommer han, men når vi står over for den kendsgerning, at de bekymringer, erhvervslivet og international forretning vil uundgåeligt flytte til engelsk.

 • girls-from-weintraub

  Leadership in sales: Principper for interaktion. cirklen Door: Maikl Sosnin,

  Det går fra den ene side af de praktiske ting på den anden side af ting, der er ovennævnte praksis.Det er ekstremt vigtigt for en forståelse af, hvad og hvordan vi ønsker at formidle til publikum, hvad der er essensen af ideen, eller sende. Hvilke kompetencer vil blive trænet. Hvordan føles det at få.Jeg vil give et eksempel: en slags business begivenhed er afholdt. Involveret global stjerne som foredragsholder. Er det vigtigt, at der i dette tilfælde folk interagerer med hinanden?

 • girls-from-weintraub

  Leadership in sales: Principper for interaktion. Rækkefølgen af interaktion Door: Maikl Sosnin,

  Dette kapitel omhandler endnu mere følsomt område af menneskelige relationer.På en af mine taler har jeg selv sagt, at det ligner en børnehave ... Jeg er enig at kalde det som du vil, så længe resultatet var det, som jeg opfandt det.Hvad er reglen?

 • girls-from-weintraub

  Leadership in sales: Division of domestic and foreign policy of the firm. The principle of equality (English Edition) Door: Maikl Sosnin,

  The present chapter ... or this chapter - as they say in clever books in Russian ... let's talk about something about what makes sense to say if your company has a number of employees probably 10 000 people, it is desirable in every country of the world.

 • girls-from-weintraub

  Leadership in sales: Principper for interaktion. Intern konfiguration Door: Maikl Sosnin,

  I dette kapitel vi dykke dybere ind i opklaringen af essensen af interaktion koncepter. Mennesket er altid i selskab med andre mennesker og tvunget til at kollidere med dem. Ja, det er tvunget - til at konkurrere og konstant bevise deres overlegenhed. Dette kaldes den materielle verden, hvor alle skal være højere end den anden, har mere materielle vilkår.

 • girls-from-weintraub

  Leadership in sales: División de política interna y externa de la firma. El principio de igualdad (Spanish Edition) Door: Maikl Sosnin,

  El presente capítulo ... o este capítulo - como dicen en los libros inteligentes en ruso ... vamos a hablar de algo acerca de lo que tiene sentido decir si su empresa tiene un número de empleados, probablemente 10 000 personas, es deseable en cada país del mundo.¿Por qué es tan difícil?Yo mismo no podía entender esto, abandonó su explotación por esa razón - sentía pena por el dinero y poco a poco decidí empezar a hacer todo él mismo.

 • girls-from-weintraub

  Leadership in sales: Divisione di politica interna ed estera della ditta. Il principio di uguaglianza (Italian Edition) Door: Maikl Sosnin,

  Il presente capitolo ... o questo capitolo - come si dice in libri intelligenti in russo ... parliamo di qualcosa su ciò che ha senso dire se la vostra azienda ha un numero di dipendenti, probabilmente 10 000 persone, è auspicabile in ogni paese del mondo.Perché è così difficile?Io stesso non riuscivo a capire questo, ha abbandonato la sua partecipazione per questa ragione - mi dispiaceva per i soldi e ho gradualmente deciso di iniziare a fare tutto da solo.

 • girls-from-weintraub

  Leadership in sales: Division af indenlandske og udenlandske politik i virksomheden. Lighedsprincippet Door: Maikl Sosnin,

  Nærværende kapitel ... eller dette kapitel - som de siger i kloge bøger på russisk ... lad os snakke om noget om, hvad der giver mening at sige, hvis din virksomhed har en række medarbejdere formentlig 10 000 mennesker, er det ønskeligt i alle lande af verden.Hvorfor er det så svært?Jeg selv kunne ikke forstå dette, droppet han sin bedrift af den grund - jeg havde ondt af de penge, og jeg besluttede gradvist at begynde at gøre alt selv.

 • girls-from-weintraub

  Leadership in sales: Grundsätze der Bewegung der Schritte (German Edition) Door: Maikl Sosnin,

  Dieses Kapitel widmet sich diesem Thema als menschliche Bewegung auf der Karriereleiter.Die Schwierigkeit liegt in der Tatsache, dass alle Menschen irgendwie die Bedeutung dieses Begriffes wahrnehmen und nicht im Voraus wissen können, dass sie auf das Schicksal vorbereitet sind ...Es gibt zwei grundsätzlich verschiedene Arten von Beratern - eine mehr oder weniger breite Auffassung (engstirnige Menschen, die ich nicht berücksichtige).

 • girls-from-weintraub

  Leadership in sales: Principper for at flytte trinene Door: Maikl Sosnin,

  Dette kapitel er helliget dette spørgsmål som en menneskelig bevægelse op ad karrierestigen.Vanskeligheden ligger i det faktum, at alle mennesker en eller anden måde er opfatter betydningen af dette begreb og kan ikke vide på forhånd, at de er forberedt til den skæbne ...Der er to fundamentalt forskellige typer af konsulenter - en mere eller mindre bred opfattelse (snæversynede mennesker, jeg ikke tage i betragtning).

 • girls-from-weintraub

  Leadership in sales: Principes de déplacement des marches (French Edition) Door: Maikl Sosnin,

  Ce chapitre est consacré à cette question en tant que mouvement humain vers le haut de l'échelle de carrière.La difficulté réside dans le fait que tous les hommes sont en quelque sorte percevoir la signification de ce concept et ne peut pas savoir à l'avance qu'ils sont prêts pour le sort ...Il y a deux types de consultants fondamentalement différents - un point de vue plus ou moins large (personnes étroites, je ne prends pas en compte).

 • girls-from-weintraub

  Leadership in sales: Princípios de movimentação dos degraus (Portuguese Edition) Door: Maikl Sosnin,

  Este capítulo é dedicado a esta questão como um movimento humano acima da carreira.A dificuldade reside no fato de que todos os homens são de alguma forma perceber o significado deste conceito e não pode saber antecipadamente que eles estão preparados para o destino ...Existem dois tipos fundamentalmente diferentes de consultores - uma visão mais ou menos ampla (pessoas de mente estreita, eu não tomo em conta).

 • girls-from-weintraub

  Leadership in sales: Principios de mover los pasos (Spanish Edition) Door: Maikl Sosnin,

  Este capítulo está dedicado a esta cuestión como un movimiento humano en la escala de la carrera.La dificultad reside en el hecho de que todos los hombres son de alguna manera percibir el significado de este concepto y no pueden saber de antemano que están preparados para el destino ...Hay dos tipos de consultores fundamentalmente diferentes: una visión más o menos amplia (gente de mente estrecha, no la tomo en cuenta).

 • girls-from-weintraub

  Leadership in sales: Hvad gør man, når du føler dig dårligt Door: Maikl Sosnin,

  Det sidste kapitel i bogen med en alvorlig begyndelse og navnet ... Jeg ville have troet, det var meget, meget mærkeligt.Bogen blev skrevet i for at du kan læse denne særlige del af det.Professionelle sælgere måske bare har fanget mig i form af ren praksis, at de ikke vil få.

 • girls-from-weintraub

  Leadership in sales: Leadership Research Institute (Japanese Edition) Door: Maikl Sosnin,

  この規模の組織が創設された瞬間のLRI時代、誰もそれが何であるかについては誰も考えなかった。少数の友人を集めてみても、各ビジネスが少なくとも10歳で働いていて、一緒に遊ぶことに決めたという事実には夢中です。

 • girls-from-weintraub

  Leadership in sales: Leadership Research Institute (French Edition) Door: Maikl Sosnin,

  Au moment du LRI au moment de la création de toute organisation de cette ampleur, personne ne pensait à ce que c'est exactement cela.Il suffit de rassembler quelques amis un peu fou, mais trop vif sur le fait que chaque entreprise a travaillé au moins 10 ans et a décidé de jouer ensemble.

 • girls-from-weintraub

  Leadership in sales: Leadership Research Institute Door: Maikl Sosnin,

  På tidspunktet for den LRI på tidspunktet for oprettelsen af en organisation af denne størrelsesorden ingen tænkt over, hvad der præcist er det det.Bare samle et par venner lidt skøre, men også opsat på det faktum, at hver virksomhed har arbejdet mindst 10 år og besluttede at spille sammen.

 • girls-from-weintraub

  Leadership in sales: Leadership Research Institute (Italian Edition) Door: Maikl Sosnin,

  Al momento della LRI al momento della creazione di una organizzazione di questa portata nessuno pensava a cosa esattamente è che.Basta raccogliere un paio di amici un po 'folle, ma troppo forte sul fatto che ogni azienda ha lavorato almeno 10 anni e ha deciso di giocare insieme.