Paul C. Jong Boeken download gratis

28 Boeken for download gratis

 • girls-from-weintraub

  Ketters, Die de Zonden van Jeróbeam volgen ( I ) Door: Paul C. Jong,

  In de Bijbel, beweerde het volk van Israël God te aan bidden, maar uiteindelijk door Jeróbeam te volgen aanbaden zij gouden kalveren. In feite, meer dan 2/3 van de geschiedenis van de Israëlieten was een geschiedenis van de aanbidding van gouden kalveren, denkend dat zij God waren. Zelfs nu, leven zij zonder zich het feit te realiseren dat Jezus Christus, die gekomen is door het evangelie van het water en de Geest, hun ware Verlosser is. Ondanks alles, zijn er veel Joden die nu nog steeds wachten op hun Verlosser. Hoe is het geloof van u die beweren deel te nemen aan het christendom in dit tijdperk van het Nieuwe Testament? Gelooft u momenteel in en volgt God met een correct begrip over Hem? Zo niet, aanbidt u misschien gouden kalveren met de misvatting dat zij God zijn? Als u zo bent, dan moet u zich bewust worden van het feit dat u een afgod voor God aanbidt zoals het volk van Israël. Dan moet u zich bekeren en de Heer ontmoeten die gekomen is door het evangelie van het water en de Geest. Ik weet zeker dat u in staat bent te geloven in de evangelische Waarheid als u zich oprecht voor God realiseert wat de Waarheid van zaligmaking in het evangelie van het water en de Geest is, nietwaar? Ik wil voor u het ware geloof en de Waarheid onder de titel, ''Ketters, Die de zonden van Jeróbeam Volgen'' getuigen. In ieder geval, hoop ik dat u een persoon wordt met hetzelfde geloof als dat van mij.

 • girls-from-weintraub

  Predigten über das Evangelium nach Johannes (V) - Die Liebe Gottes offenbart durch Jesus, den eingeborenen Sohn (III) (German Edition) Door: Paul C. Jong,

  Die Liebe Gottes offenbart durch Jesus Christus Es steht geschrieben: "Niemand hat Gott je gesehen; der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt" (Johannes 1:18). Wie perfekt tat Jesus die Liebe Gottes uns offenbaren! Wie perfekt tat Jesus uns retten! Was für eine perfekte Wahrheit ist das Evangelium des Wassers und des Geistes! Wir haben niemals den Erhalt unserer Erlösung durch unseren Glauben an Jesus bedauert, der durch das Wasser und das Blut kam (1. Johannes 5:6). Ich hoffe, dass alle von Ihnen an Jesus Christus glauben, der die Liebe Gottes offenbart hat, den Glauben an Seine Liebe in Ihrem Herzen bewahren und täglich für die Verbreitung dieser Liebe leben. Ich hoffe, dass Sie den Segen der Vergebung der Sünde durch die Begegnung mit Gott durch das Evangelium des Wassers und des Geistes erwerben.

 • girls-from-weintraub

  Die Stiftshütte (III): Eine Präfiguration von dem Evangelium des Wassers und des Geistes (German Edition) Door: Paul C. Jong,

  C'est Jésus Christ qui anime toute l'histoire de ce monde. Notre Seigneur est venu sur cette terre pour nous sauver nous tous humains des péchés du monde, et Il est aussi devenu le pain de la nouvelle vie pour nous qui croyons en l'évangile de l'eau et de l'Esprit. En effet, c'était pour nous donner cette nouvelle vie à nous, qui étions tous destinés à l'enfer à cause de nos péchés, que notre Seigneur est venu nous chercher vous et moi. Le but dans lequel notre Seigneur est venu vers nous était de répandre la nouvelle vie pour tous ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Par ce don de grâce, nous avons pu êtr sauvés. Notre Seigneur n'est venu sur cette terre dans aucun autre but, que seulement nous sauver, nous qui avons été faits à l'image de Dieu, des péchés du monde. Effectivement, il n'y a qu'un but dans lequel notre Seigneur est venu sur cette terre. C'est de nous donner une nouvelle vie à vous et moi, qui étions tous corrompus par le péché et donc destinés à être condamnés et détruits pour toujours à cause de nos péchés.

 • girls-from-weintraub

  Sermons sur l'Evangile de Luc ( I ) - POUR QUI JESUS CHRIST EST-IL NE? (French Edition) Door: Paul C. Jong,

  C'est Jésus Christ qui anime toute l'histoire de ce monde. Notre Seigneur est venu sur cette terre pour nous sauver nous tous humains des péchés du monde, et Il est aussi devenu le pain de la nouvelle vie pour nous qui croyons en l'évangile de l'eau et de l'Esprit. En effet, c'était pour nous donner cette nouvelle vie à nous, qui étions tous destinés à l'enfer à cause de nos péchés, que notre Seigneur est venu nous chercher vous et moi. Le but dans lequel notre Seigneur est venu vers nous était de répandre la nouvelle vie pour tous ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Par ce don de grâce, nous avons pu êtr sauvés. Notre Seigneur n'est venu sur cette terre dans aucun autre but, que seulement nous sauver, nous qui avons été faits à l'image de Dieu, des péchés du monde. Effectivement, il n'y a qu'un but dans lequel notre Seigneur est venu sur cette terre. C'est de nous donner une nouvelle vie à vous et moi, qui étions tous corrompus par le péché et donc destinés à être condamnés et détruits pour toujours à cause de nos péchés.

 • girls-from-weintraub

  Predigten über das Evangelium nach Johannes (IV) - SIND SIE JESUS MIT DEM EVANGELIUM DES WASSERS UND DES GEISTES BEGEGENET? (German Edition) Door: Paul C. Jong,

  Die Liebe Gottes offenbart durch Jesus ChristusEs steht geschrieben: "Niemand hat Gott je gesehen; der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt" (Johannes 1:18). Wie perfekt tat Jesus die Liebe Gottes uns offenbaren! Wie perfekt tat Jesus uns retten! Was für eine perfekte Wahrheit ist das Evangelium des Wassers und des Geistes! Wir haben niemals den Erhalt unserer Erlösung durch unseren Glauben an Jesus bedauert, der durch das Wasser und das Blut kam (1. Johannes 5:6). Ich hoffe, dass alle von Ihnen an Jesus Christus glauben, der die Liebe Gottes offenbart hat, den Glauben an Seine Liebe in Ihrem Herzen bewahren und täglich für die Verbreitung dieser Liebe leben. Ich hoffe, dass Sie den Segen der Vergebung der Sünde durch die Begegnung mit Gott durch das Evangelium des Wassers und des Geistes erwerbe

 • girls-from-weintraub

  Sermons sur l'Evangile de Marc (III) - LA BENEDICTION DE LA FOI RECUE AVEC LE COEUR (French Edition) Door: Paul C. Jong,

  L'Evangile de Marc témoigne que Jésus Christ est le Fils de Dieu et Dieu Lui-même. Et il témoigne aussi qu'Il est notre Sauveur. Donc nous pouvons voir l'auteur de l'Evangile de Marc rendre témoignage de Jésus avec force, témoignant qu'Il est Dieu Lui même et notre Sauveur. C'est pour cela que je voudrais rendre témoignage de ce Jésus Christ révélé dans l'Evangile de Marc autant que possible, sur la base de l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Ce qui est certain c'est que la vérité centrale du christianisme se trouve dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Jésus a dit à Nicodème “En vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le Royaume de Dieu” (Jean 3:5).Où, alors, la vérité de l'évangile de l'eau et de l'Esprit est-elle révélée ? Cette vérité du salut est révélée en détail dans le ministère de Jésus et le ministère de Jean Baptiste, la substance de l'évangile de l'eau et de l'Esprit.La foi dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit exerce une énorme influence sur l'âme des autres. La foi de cet évangile permet à chaque croyant de venir devant le Dieu saint, de venir sous la direction du Saint Esprit, et d'avoir une relation personnelle avec Jésus Christ. Une telle foi nous permet d'atteindre le “sacerdoce spirituel”. Nous devons prêcher que Jésus Christ est notre Sauveur selon la révélation de l'évangile de l'eau et de l'Esprit et notre foi. Donc, nous ne voulons pas que l'évangile de l'eau et de l'Esprit reste seulement à nous. Cet évangile de l'eau et de l'Esprit est l'évangile qui devrait être partagé avec toute personne dans le monde entier.

 • girls-from-weintraub

  Ketters, Die de Zonden van Jeróbeam volgen (II) Door: Paul C. Jong,

  In de Bijbel, beweerde het volk van Israël God te aan bidden, maar uiteindelijk door Jeróbeam te volgen aanbaden zij gouden kalveren. In feite, meer dan 2/3 van de geschiedenis van de Israëlieten was een geschiedenis van de aanbidding van gouden kalveren, denkend dat zij God waren. Zelfs nu, leven zij zonder zich het feit te realiseren dat Jezus Christus, die gekomen is door het evangelie van het water en de Geest, hun ware Verlosser is. Ondanks alles, zijn er veel Joden die nu nog steeds wachten op hun Verlosser. Hoe is het geloof van u die beweren deel te nemen aan het christendom in dit tijdperk van het Nieuwe Testament? Gelooft u momenteel in en volgt God met een correct begrip over Hem? Zo niet, aanbidt u misschien gouden kalveren met de misvatting dat zij God zijn? Als u zo bent, dan moet u zich bewust worden van het feit dat u een afgod voor God aanbidt zoals het volk van Israël. Dan moet u zich bekeren en de Heer ontmoeten die gekomen is door het evangelie van het water en de Geest. Ik weet zeker dat u in staat bent te geloven in de evangelische Waarheid als u zich oprecht voor God realiseert wat de Waarheid van zaligmaking in het evangelie van het water en de Geest is, nietwaar? Ik wil voor u het ware geloof en de Waarheid onder de titel, ''Ketters, Die de zonden van Jeróbeam Volgen'' getuigen. In ieder geval, hoop ik dat u een persoon wordt met hetzelfde geloof als dat van mij.

 • girls-from-weintraub

  Preken over Efeziërs (I) - Wat Zegt God Tegen Ons Door De Brief Aan de Efeziërs Door: Paul C. Jong,

  Weet U Hoe Gods Kerk Is?Door te geloven in het evangelie van het water en de Geest, moet u uw geestelijke ogen altijd open hebben. Als u de vergeving van zonden hebt ontvangen door oprecht in het evangelie van het water en de Geest te geloven, dan zult u in staat zijn Gods Kerk correct te herkennen; anders, zou u niet in staat zijn te onderscheiden wat de valse kerken zijn. Vandaag, heeft God Zijn Kerk op het geloof van de gelovigen in het evangelie van het water en de Geest gesticht. Gods Kerk is de samenkomst van diegenen die gered zijn geworden door te geloven in het evangelie van het water en de Geest. Daarom, als u harten nu geloven in het evangelie van het water en de Geest, dan kunt u het ware leven van geloof leiden. Een dergelijk leven van geloof is alleen mogelijk in Gods Kerk. Bovendien, alleen dit geloof kwalificeert ons voor eeuwig in het Koninkrijk van de Heer. Door dit geloof, moeten we de liefde van zaligmaking en al de geestelijke zegeningen van de Hemel van God de Vader, Jezus Christus, en de Heilige Geest ontvangen. Ik geef heel mijn dankbaarheid aan God.

 • girls-from-weintraub

  Predigten über das Evangelium nach Markus (III) - DER SEGEN DES GLAUBENS MIT DEM HERZEN EMPFANGEN (German Edition) Door: Paul C Jong,

  Das Evangelium nach Markus bezeugt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes und Gott Selbst ist. Und es bezeugt auch, dass Er unser Retter ist. So können wir sehen, dass der Schreiber des Evangeliums nach Markus kraftvoll Zeugnis von Jesus trug, bezeugend, dass Er Gott und unser Retter ist. Darum möchte ich gern von diesem Jesus Christus Zeugnis tragen, der im Evangelium nach Markus bekundet wird, so viel wie möglich auf der Grundlage des Evangeliums des Wassers und des Geistes. Was offensichtlich ist, ist das der Kern der Wahrheit des Christentums im Evangelium des Wassers und des Geistes gefunden wird. Jesus sagte zu Nikodemus:“Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen” (Johannes 3:5). Wo dann ist die Evangeliumswahrheit des Wassers und des Geistes offenbart? Diese Wahrheit der Rettung ist im Detail in dem Dienst von Jesus und dem Dienst von Johannes dem Täufer offenbart, der Substanz des Evangeliums des Wassers und des Geistes. Der Glaube an das Evangelium des Wassers und des Geistes übt einen enormen Einfluss auf anderer Menschen`s Seelen aus. Der Glaube an dieses Evangelium ermöglicht jeden Gläubigen vor den heiligen Gott zu kommen, unter die Führung des Heiligen Geistes zu kommen und eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus zu haben. Solcher Glaube erlaubt uns "geistige Priesterschaft" zu erlangen. Wir müssen predigen, dass Jesus Christus unser Retter ist, nach der Enthüllung des Evangeliums des Wassers und des Geistes und unseren Glauben. Wir wollen also nicht, dass das Evangelium des Wassers und des Geistes ausschließlich bei uns bleibt. Dieses Evangelium des Wassers und des Geistes ist das Evangelium, das mit allen auf der ganzen Welt geteilt werden sollte.

 • girls-from-weintraub

  Commentaren en Preken over het Boek van de Openbaringen - Is het Tijdperk van de Antichrist, het Martelaarschap, de Opname en het Duizendjarige Koninkrijk op Komst? (II) Door: Paul C. Jong,

  De meeste Christenen van tegenwoordig geloven in de theorie van de opname voor de verdrukking. Omdat zij geloven in deze onjuiste doctrine, welke hen leert dat zij zouden worden opgenomen voor de komst van de zevenjarige Grote Verdrukking, leven zij luie religieuze levens doorweekt van zelfgenoegzaamheid.Maar de opname van de heiligen zal slechts plaatsvinden nadat de zeven bazuinen hebben geklonken totdat de zesde plaag helemaal is uitgegoten, dat will zeggen, de opname zal plaatsvinden nadat de Antichrist temidden wereldomvattende chaos opkomt en de wedergeboren heiligen gemarteld zijn en als de zevende bazuin heeft geklonken. Op dat moment zal Jezus uit de hemel neerdalen en de herrijzenis en opname van de wedergeboren heiligen zal plaatsvinden (1 Thessalonieken 4:16-17).Op die dag zal iedereen in deze wereld op een kruispunt van zijn/haar eeuwige bestemming staan. De rechtschapenen die wedergeboren zijn door in het "evangelie van het water en de Geest" te geloven, zullen herrezen en opgenomen worden en dus heersers van het Duizendjarige Rijk en van het eeuwige Koninkrijk van de Hemel worden, maar de zondaars die niet in staat waren aan deze eerste herrijzenis deel te nemen zullen de grote straf ontvangen van de zeven fiolen die door God uitgegoten worden en ze zullen in het eeuwige vuur van de hel gegooid worden.Daarom moet u nu alle onjuiste doctrines van religie en de lusten en verwarrende waarden van deze wereld verwerpen en het ware Woord van God accepteren. Ik hoop en bid dat u door het lezen van mijn reeks over het evangelie van het water en de Geest, allen de zegen zult ontvangen dat al uw zonden weggewassen worden en dat u de tweede komst van onze Heer zonder angst kunt ontvangen.

 • girls-from-weintraub

  Commentaren en Preken over het Boek van de Openbaringen - Is het Tijdperk van de Antichrist, het Martelaarschap, de Opname en het Duizendjarige Koninkrijk op Komst? (I) Door: Paul C. Jong,

  Na de terroristenaanslagen van 11/9, zijn de bezoeken aan de website 'www.raptureready.com', een internet website die informatie verstrekt over de eindtijd, met meer dan 8 miljoen bezoeken toegenomen, en volgens een gezamelijk onderzoek van de CNN en TIME geloven meer dan 59% van de Amerikanen in apocalyptische eschatologie.In antwoord op deze vraag van de tijd, voorziet de schrijver in een duidelijke uitleg van de sleutelthema's van het Boek van de Openbaring, inclusief de komst van de Antichrist, het martelaarschap van de heiligen en hun opname, het Duizendjarige Koninkrijk en de Nieuwe Hemel en Aarde, in de context van het hele Geschrift en onder de leiding van de Heilige Geest. Dit boek geeft vers-voor-vers commentaren over het Boek van de Openbaring, aangevuld door de gedetaileerde preken van de schrijver. Iedereen die dit boek leest, zal alle plannen die God voor deze wereld bedacht had, begrijpen.Nu is het tijd voor u om de absolute noodzaak te erkennen om in het evangelie van het water en de Geest te geloven, zodat u de wijsheid kunt vergaren die u van alle berechtingen en verdrukking kan verlossen in de eindtijd. Met deze twee boeken, en door in het evangelie van het water en de Geest te geloven, zult u in staat zijn alle berechtingen en verdrukking die in de Openbaring voorspeld worden, te overwinnen.

 • girls-from-weintraub

  De TABERNAKEL : Een gedetailleerd portret van Jezus Christus ( II ) Door: Paul C. Jong,

  Hoe kunnen we de waarheid ontdekken die verborgen is in de Tabernakel? Slechts door het evangelie van het water en de Geest te kennen, de ware hoofdzaak van de Tabernakel, kunnen we het antwoord op deze vraag correct begrijpen en kennen. De blauwe, purpuren en scharlakenrode wol en het getwijnde linnen dat in de poort van de voorhof van de Tabernakel getoond wordt, laat ons feitelijk de werken zien van Jezus Christus in de tijd van het Nieuwe Testament, welke de mensheid hebben gered. Op deze manier zijn het Woord van de Tabernakel van het Oude Testament en het Woord van het Nieuwe Testament zeker nauw met elkaar verbonden en met elkaar verweven net zoals het getwijnde linnen. Maar helaas is deze waarheid voor lange tijd verborgen geweest voor iedere waarheidzoeker in het Christendom.Nadat Jezus Christus naar deze aarde is gekomen, werd hij gedoopt door Johannes en vergoot Hij Zijn bloed aan het Kruis. Zonder het evangelie van het water en de Geest te begrijpen en erin te geloven, kan niemand van ons ooit de waarheid die geopenbaard wordt in de Tabernakel ontdekken. We moeten nu deze waarheid van de Tabernakel leren en erin geloven. We moeten ons allen de waarheid die getoond wordt in de blauwe, purpuren en scharlakenrode wol en het getwijnde linnen van de poort van de voorhof van de Tabernakel, realiseren en het kennen.

 • girls-from-weintraub

  De TABERNAKEL : Een gedetailleerd portret van Jezus Christus (I) Door: Paul C. Jong,

  Hoe kunnen we de waarheid die verborgen ligt in de Tabernakel, uitvinden? We kunnen het antwoord op deze vraag slechts kennen en begrijpen als we het evangelie van het water en de Geest kennen, de echte inhoud van de Tabernakel. De blauwe, paarse en dieprode wol en het getweernde linnen dat getoond wordt in de poort van de voorhof van de Tabernakel, tonen ons de werken van Jezus Christus in de tijd van het Nieuwe Testament, die de mensheid gered heeft. Zo zijn het Woord van het Oude Testament en het woord van het Nieuwe Testament nauw met elkaar verbonden, zoals getweernd linnen. Maar helaas is deze waarheid te lang verborgen gebleven voor iedere zoeker van de waarheid in het Christendom.Toen Jezus Christus naar deze aarde kwam, werd Hij van Johannes gedoopt en Hij vergoot zijn bloed aan het Kruis. Zonder het evangelie van het water en de Geest te begrijpen en erin te geloven, kan niemand ooit de waarheid vinden die in de Tabernakel geopenbaard wordt. We moeten nu deze waarheid van de Tabernakel leren en erin geloven. We moeten ons allen deze waarheid die getoond wordt in de blauwe, paarse en dieprode wol en het getweernde linnen van de poort van de voorhof van de Tabernakel realiseren en erin geloven.

 • girls-from-weintraub

  Hoe u gegarandeerd de Heilige Geest kunt ontvangen Door: Paul C. Jong,

  De meest besproken onderwerpen in het huidige Christendom zijn 'zaligheid van de zonde" en 'de inwoning van de Heilige Geest." Maar slechts weinig mensen weten precies wat deze twee concepten betekenen, ondanks het feit dat het de belangrijkste binnen het Christendom zijn. Erger nog, we kunnen geen enkel bijbels geschrift vinden dat ons de bovenstaande onderwerpen duidelijk onderwijst. Er zijn veel Christelijke schrijvers die de gaven van de Heilige Geest verheerlijken of die het leven beschrijven dat vervuld is van de Heilige Geest. Maar geen van hen durfde de fundamentele vraag te behandelen, "Hoe kan een gelovige zeker de Heilige Geest ontvangen?" Waarom? De verrassende waarheid is dat zij er niet volledig over kunnen schrijven is omdat zij niet de exacte kennis erover hebben. Zoals de profeet Hosea uitriep: "Mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is," zijn tegenwoordig niet weinig Christenen aangetrokken door religieus fanatisme, hopend de Heilige Geest te ontvangen. Ze geloven dat ze de Heilige Geest zullen ontvangen door in een toestand van waanzin en hysterie te bereiken. Maar het niet overdreven om te zeggen dat hun zogenaamde geloof het Christendom tot niet meer dan Sjamanisme verlaagt en dat zulk fanatisme van Satan uitgaat.De schrijver Eerwaarde Paul C. Jong, durft de waarheid te verkondigen. Hij behandeld volledig de wezelijke onderwerpen die de meeste geestelijke schrijvers lange tijd uit de weg zijn gegaan. Eerst omschrijft hij de betekenis van de 'wedergeboorte' en 'de inwoning van de Heilige Geest,' en legt hij de onvermijdelijke relatie tussen de twee cruciale concepten. Daarna bespreekt hij het hele scala van omschrijvingen die zich bezig houden met de Heilige Geest, van "hoe men de geesten kan onderscheiden' tot 'de weg naar Geest-vervulde levens." Voor meer informatie adviseert de schrijver u het boek te lezen dat op deze webpagina staat geadverteerd.

 • girls-from-weintraub

  PREKEN OVER HET EVANGELIE VAN MATTEÜS (I) - Wanneer kan een Christen een Vertrouwelijk Gesprek met de Heer hebben? Door: Paul C. Jong,

  De Apostel Matteüs verteld ons dat het Woord van Jezus gesproken werd aan iedereen in deze wereld, want hij zag Jezus als de Koning van alle koningen. Nu, Christenen over de hele wereld, die net zijn wedergeboren door te gaan geloven in het water en de Geest dat wij verspreiden, verlangen inderdaad om te worden gevoed met het brood van het leven. Maar het is moeilijk voor hen om broederschap te hebben met ons in het ware evangelie, want zij zijn allen ver weg van ons. Daarom, om deze geestelijke nood van deze mensen van Jezus Christus, de Koning van alle koningen, de preken zijn klaargemaakt als het nieuwe levensbrood voor hen, om hun geestelijke groei te voeden. De schrijver verkondigd dat diegenen die de vergeving van hun zonden hebben ontvangen door te geloven in het Woord van Jezus Christus, de Koning van alle koningen, zich moeten voeden met Zijn reine Woord om hun geloof te verdedigen en hun geestelijke levens te behouden. Dit boek zal iedereen van u voorzien van het ware geestelijke levensbrood die de Koninklijke mensen van de Koning van geloof zijn geworden. Door Zijn Kerk en dienaren, zal God u continue voorzien met dit levensbrood. Moge Gods zegeningen over u komen die wedergeboren zijn uit het water en de Geest, die wensen om ware geestelijke broederschap met ons in Jezus Christus te hebben.

 • girls-from-weintraub

  De Gerechtigheid van God die Geopenbaard is in Romeinen - Onze HEER Die de Gerechtigheid van God Wordt ( II ) Door: Paul C. Jong,

  De gerechtigheid van God is doorzichtig en het is verschillend van de gerechtigheid van de menselijke wezens. God's gerechtigheid wordt geopenbaard in het evangelie van het water en de Geest, die volbracht was door het doopsel van Jezus door Johannes en Zijn bloed aan het Kruis. We moeten terugkeren naar het geloof in God's gerechtigheid voordat het te laat is. Weet u waarom Jezus door Johannes de Doper gedoopt moest worden? Als Johannes Jezus niet gedoopt had, zouden onze zonden niet aan Hem zijn doorgegeven. Johannes de Doper was de nobelste man van allemaal, en het doopsel dat hij aan Jezus gaf was het absolute vereiste van God om onze zonden van ons door te geven aan Jezus.Jezus werd gedoopt om alle zonden van de wereld op Zijn schouder te dragen, en Hij bloedde aan het Kruis om de volledige loon ervan te betalen. Al deze dingen hebben mijn vroegere begrip van wat het is om wedergeboren te zijn, volledig veranderd, toen ik slechts wist van het bloed aan het Kruis. God heeft u nu geleerd wat Zijn gerechtigheid is zodat we Zijn gerechtigheid geheel kennen en erin geloven. Ik dank de Heer voor al deze zegens.

 • girls-from-weintraub

  De Gerechtigheid van God die Geopenbaard is in Romeinen - Onze HEER Die de Gerechtigheid van God Wordt (I) Door: Paul C. Jong,

  Het evangelie van het water en de Geest is God's gerechtigheid!De woorden in dit boek zullen de dorst in uw hart lessen. De Christenen van vandaag de dag blijven hun leventjes maar leven terwijl ze niet de ware oplossing voor eigenlijke zonden die zij dagelijks begaan, kennen. Weet u wat God's gerechtigheid is? Ik hoop dat u zichzelf deze vraag zult stellen en in God's gerechtigheid, die in dit boek geopenbaard wordt, gelooft.God's gerechtigheid was met het evangelie van het water en de Geest. Net als een waardevolle schat, is het echter lange tijd voor de ogen van religieuze volgelingen verborgen gehouden. Met als gevolg dat veel mensen op hun eigen gerechtigheid gingen steunen en erover gingen roemen in plaats van te geloven in God's gerechtigheid. Daarom hebben Christelijke doctrines niet eens betekenis als het erop aan komt een overheersend geloof in het hart van de gelovige te hebben, als wanneer deze doctrines God's gerechtigheid bevatten.De Doctrine van Voorbestemming, Rechtvaardiging en Geleidelijke Zaligmaking zijn de belangrijkste Christelijke doctrines die verwarring en leegheid in de zielen van de gelovigen brachten. Maar nu zouden veel Christenen opnieuw God moeten leren kennen, leren over Zijn gerechtigheid en doorgaan in het zekere geloof."Onze Heer die de gerechtigheid van God wordt" zal uw ziel van een groot begrip voorzien en het naar de vrede doen leiden. De auteur wilt dat u de zegen van de kennis van God's gerechtigheid bezit. Moge God's zegen met u zijn!

 • girls-from-weintraub

  Keer terug naar het Evangelie van het Water en de Geest Door: Paul C. Jong,

  Ik weet zeker dat originaliteit wezenlijk beslist over de waarde van non-fictie boeken. Onze boeken zijn absoluut origineel. Het zijn de eerste boeken in deze tijd die het geheim van Jezus' doopsel door Johannes de Doper blootleggen. In de eerste twee eeuwen werd er geen Kerstmis gevierd in de Vroegste Kerk. De Christenen van de Vroegste Kerk samen met de Apostelen van Jezus hadden alleen de 6de januari als de Dag van Jezus' Doopsel in de Jordaan door Johannes de Doper herdacht. Waarom legden zij in hun geloof zo'n grote nadruk op het doopsel van Jezus? Onze boeken geven een correct antwoord op deze vraag. En het antwoord is de sleutel tot het Christendom van de Apostolische Traditie. Het hoofd thema van onze titels zijn door en door het geheim van Jezus' doopsel en het evangelie van het water en de Geest (Johannes 3:5). Het is geen bijzaak van het Christendom maar de kernzaak voor alle Christenen. Onze titels zijn 100% Bijbels en rationeel, maar zij zullen beroering brengen onder de zogenaamde Christenen tot een geweldige gewaarwording van het Evangelie van het water en de Geest. De boodschap van dit boek zal een fout toetredend gereedschap zijn voor vele waarheid zoekers van de Bijbel.

 • girls-from-weintraub

  Bent u werkelijk wedergeboren uit het water en de Geest? Door: Paul C. Jong,

  Het belangrijkste onderwerp in dit boek is "het wedergeboren zijn uit het Water en de Geest." Het onderwerp is uniek. Met andere woorden, dit boek verteld ons duidelijk wat "wedergeboren zijn" is en hoe men wedergeboren kan zijn uit het water en de Geest in overeenstemming met de Bijbel. Het water symboliseert het doopsel van Jezus in de Jordaan en de Bijbel zegt dat al onze zonden aan Jezus werden doorgegeven toen Hij door Johannes de Doper gedoopt werd. Johannes was de vertegenwoordiger van de gehele mensheid en een afstammeling van Aaron de Hogepriester. Op de Grote Verzoendag, legde Aaron zijn handen op het hoofd van de zondebok en gaf alle jaarlijkse zonden van de Israëli's eraan door. Het is een schaduw van de goede dingen die zullen komen. Het doopsel van Jezus is het tegenbeeld van het opleggen van handen. Jezus werd gedoopt door het opleggen van handen in de Jordaan. Dus nam Hij alle zonden van de wereld door Zijn doopsel weg en werd Hij gekruisigd om voor de zonden te betalen. Maar de meeste Christenen weten niet waarom Jezus door Johannes de Doper in de Jordaan gedoopt werd. Jezus' doopsel is de sleutel van dit boek, en het onmisbare deel van het Evangelie van het Water en de Geest. We kunnen wedergeboren worden door slechts in het doopsel van Jezus en Zijn Kruis te geloven.

 • girls-from-weintraub

  Het Geloof Volgens de Apostolische Geloofsbelijdenissen - Het Beginsel der Leer van Christus Door: Paul C. Jong,

  Voor diegenen van ons die in God geloven, het geloof en de overtuigingen van de Apostelen voorzien ons met belangrijke geestelijke lessen. Hun geloof wordt een kostbare schat in onze harten, want zij geloven in het evangelie dat de rechtvaardigheid van God vasthoudt. Daarom, moeten wij allen dringend dergelijk geloof hebben. Iedereen die geloofd in Jezus moet de rechtvaardigheid van God kennen en erin geloven, en hij moet het over de hele wereld verspreiden, want alleen dan kunnen alle anderen deze rechtvaardigheid leren kennen en erin geloven. En door het Woord van God, moeten alle zondaars leren over Zijn rechtvaardigheid. En zijn moeten geloven, want dit is hoe zij de rechtvaardigheid van God met geloof kunnen aannemen. Zonder het geloof dat iemand toestaat Gods rechtvaardigheid van Zijn Woord te verkrijgen, kan niemand de Heer als zijn Verlosser accepteren. We moeten nu terugkeren naar het Ware geloof dat kent en gelooft in de rechtvaardigheid van God, want alleen diegenen die geloven in deze rechtvaardigheid van God kunnen Zijn koninklijke priesters worden. De koninklijke priesters verwijzen hier naar diegenen die de vergeving van hun zonden hebben ontvangen door in Gods rechtvaardigheid te geloven. We kunnen ware gelovigen worden en dit ware geloof hebben alleen door in Gods rechtvaardigheid te geloven en Zijn rechtvaardige mensen te worden. Het is absoluut mogelijk voor ieder van ons hetzelfde geloof te hebben dat de Apostelen hadden.