• girls-from-weintraub

  Tot aan de wolken Door: Carrie Turansky,

  In ‘Tot aan de wolken’ neemt Carrie Turansky de lezer mee naar een bijzondere periode in de geschiedenis: het eerste begin van de luchtvaart. Het is 1909 als de Britse luchtvaartpionier James Grant een noodlanding maakt in de tuin van de rijke Isabella Grayson. Het is het begin van een speciale vriendschap. James wil Isabella’s hart veroveren, maar weet dat haar vader een huwelijk nooit zal toestaan. Alleen als hij het klaarspeelt om met zijn vliegtuig het Kanaal over te vliegen, maakt hij misschien een kans.‘Tot aan de wolken’ is een typische Carrie Turansky-roman, die leest als een seizoen van Downton Abbey.

 • girls-from-weintraub

  Waar komen wij vandaan? Door: Dr. M.J Paul,

  Waar komen wij vandaan? Stammen we van apen af of is de mensafzonderlijk geschapen door God?De vraag naar onze oorsprong staat centraal in de discussie overschepping en evolutie. Dit boek wil je helpen bij het nadenken overdeze vraag. De auteur laat zien dat de manier waarop je deze vraagbeantwoordt, afhangt van de manier waarop je de Bijbel uitlegt.Onze opvatting over schepping en evolutie brengt allerlei consequentiesmet zich mee. Zij heeft bijvoorbeeld gevolgen voor onzevisie op de ouderdom van de aarde en voor onze visie op het kwaaden het lijden in deze wereld. Hoe wij denken over onze oorsprongbepaalt ook ons zicht op de verlossing en onze toekomstverwachting.De auteur schreef een uitgebreide studie over dit onderwerp,getiteld Oorspronkelijk. Overwegingen bij schepping en evolutie. In Waarkomen wij vandaan? vat hij de kern hiervan opeen toegankelijke manier samen. Dit boek isgeschikt voor leerlingen uit de bovenbouwvan het voortgezet onderwijs.

 • girls-from-weintraub

  Altijd en overal Door: Tony Reinke,

  Heb jij de macht over je smartphone -of heeft je smartphone macht over jou?De smartphone is niet meer weg te denken uit ons leven. Metonze telefoon altijd binnen handbereik zijn we nooit meer offline.Dit roept echter ook nieuwe vragen op. Nog nooit waren wezo met anderen verbonden als nu; tegelijkertijd lijkt er steedsmeer afstand te ontstaan. Nog nooit werkten we zo efficiënt alsnu; tegelijkertijd zijn we heel gauw afgeleid.Tony Reinke benoemt twaalf manieren waarop de smartphoneons leven drastisch veranderd heeft, zowel ten goede als tenkwade. Hierbij maakt hij gebruik van de inzichten van vele denkers,wetenschappelijke publicaties en zijn eigen onderzoek.De auteur roept ons op om ons grondig te bezinnen op ons gebruikvan de smartphone en gezonde gewoonten aan te leren indit digitale tijdperk. Hij spoort ons aan de vele zegeningen ervante benutten, de valkuilen te vermijden en onze smartphonemet wijsheid te hanteren.Tony Reinke heeft ons met dit boek een grote dienstbewezen. Hij slaagt erin om met intensieve zelfreflectieop zijn eigen smartphonegebruik lijnen te trekkentussen het kritiekloze gebruik van de technofiel en hetangstige gedogen van de technofoob. Hij pleit voorzeer bewust gebruik met als diepe ondergrond daarbijeen leven met de Heere.'W. Büdgen

 • girls-from-weintraub

  Een samenkomst om naar te verlangen Door: Dr. M.J. Kater,

  Wanneer begint de kerkdienst? Waarom doen we de dingenzoals we ze doen? En waarom vaak in dezelfde volgorde? Hetlijkt allemaal zo voorspelbaar. Is over wat er in de kerk gebeurtecht nagedacht? Denk jij er zelf over na?De samenkomsten van de gemeente op zondag zijn vanwezenlijke betekenis voor het tot geloof komen én voor hetblijven bij het geloof. Daarom is het nuttig om meer te weten vande historische achtergrond van bepaalde gewoonten én vooralwat de verschillende onderdelen van onze samenkomstenbetekenen.Dit boekje wil voorkomen dat je een kerkdienst ziet als hetafdraaien van een bepaald programma. Liever nog: dat je eenkerkdienst (weer) als iets indrukwekkends gaat beleven.Dr. M.J. Kater is hoogleraar praktische theologie aan deTheologische Universiteit in Apeldoorn.

 • girls-from-weintraub

  Zo heb ik ook jou liefgehad Door: Ron Hall,

  Dit ongelooflijke, waargebeurde verhaal geeft een ontroerend inkijkje in het hart van een dappere vrouw- en in het vaderhart van God. Deborah krijgt een droom met een bijzondere opdracht. Hij lijkt onmogelijk en onwaarschijnlijk - maar Deobrah doet er alles aan om hem te verwezenlijk. Als ook Deborah's man overtuigd raakt, beginnen er prachtige dingen te gebeuren. Maar dan wordt Deborah ernsitg ziek. Wat zal er van haar droom terechtkomen?

 • girls-from-weintraub

  Wat we niet wisten Door: Catherine West,

  ‘Wat we niet wisten’ van Catherine West draait om een verwoestend familiegeheim dat broeit in de Amerikaanse kustplaats Nantucket. De familie van Lynette Carlisle is uit elkaar gevallen na de dood van haar moeder, twaalf jaar geleden. Lynette kan zich niets van die bewuste dag herinneren. Ze hoopt dat haar buurjongen Nick haar kan helpen. Maar Nick is helemaal niet van plan om Lynette de waarheid te vertellen…Ondertussen wordt de gezondheid van Lynettes vader slechter. Een voor een keren haar broers en zussen terug naar huis. Zullen de geheimen die boven water komen hen weer binden, of hen voorgoed van elkaar vervreemden?‘Deze aangrijpende, gelaagde roman trok me met iedere omgeslagen pagina een stukje dieper naar binnen. Ik hoop dat alle lezers net zo verliefd zullen worden op Nick en de familie Carlisle als ik. Goed gedaan, Catherine West!’ – Katie Ganshert, auteur van ‘Het lied van de feniks’

 • girls-from-weintraub

  De bestemming van Elisabeth Door: Laura Frantz,

  Historische romanauteur Laura Frantz is terug met ‘De bestemming van Elisabeth’, een spannende roman over liefde, verraad en een nieuw begin tijdens de vooravond van de Amerikaanse Revolutie. De vooraanstaande Elisabeth ‘Liberty’ Lawson wordt in de steek gelaten door haar verloofde én ervan beschuldigd een spion te zijn voor de Britten. Niemand schiet haar te hulp, behalve de patriot Noble Rynallt. Maar zijn hulp brengt een nieuwe serie vijanden met zich mee. Liberty staat voor een verschrikkelijke keuze: moet ze zich bij de radicale revolutionisten scharen of trouw blijven aan haar Engelse wortels? En tegen welke prijs?

 • girls-from-weintraub

  Omgaan met gestorvenen Door: Hans Stolp,

  Wanneer iemand met wie we verbonden zijn sterft, komen er vragen op ons af als: Waar is de ander nu? Is er leven na de dood, en zo ja, hoe ziet dat er dan uit? Is de verbinding tussen mij en de ander nu definitief verbroken of blijft er ook nu nog een vorm van contact en een verbinding in liefde mogelijk? Niet alleen in de oosterse traditie, ook in de westerse spiritueel-christelijke traditie is er van oudsher veel bekend over het nieuwe leven dat de gestorvene na de dood binnentreedt. De dood wordt gezien als een geboorte, als het begin van een nieuw leven in de geestelijke wereld. In dit boek vertellen de schrijvers hoe het verdergaande leven voorbij de dood er volgens die esoterische traditie uitziet. Zij laten zien welke ontwikkeling de gestorvene in dat nieuwe leven doormaakt en hoe hij of zij stap voor stap toegroeit naar de steeds verdere ontplooiing van het geestelijke lichtwezen dat ieder mens in werkelijkheid is. Op die reis door de geestelijke wereld blijft de relatie van de overgegane met de achtergeblevenen bestaan. Die relatie wordt gesteund en gedragen door de liefde die haar of hem vanaf de aarde wordt toegedragen. Zij kan echter ook gehinderd worden door de onmacht, de woede of het niet loslatende verdriet van hen die achterbleven. Meer dan wij beseffen kunnen wij, die achterblijven, invloed uitoefenen op die tocht en dus op het leven van hen die in het hiernamaals verblijven. Omgekeerd hebben degenen die na de dood in de geestelijke wereld leven grote invloed op de weg die wij mensen hier op aarde gaan. Hans Stolp is auteur, pastor en veelgevraagd spreker. www.hansstolp.nl Margarete van den Brink is communicatiedeskundige en auteur. Www.margaretevandenbrink.nl

 • girls-from-weintraub

  Rouwe kost Door: Hanneke van de Plassche,

  Dat we op een bepaald moment geconfronteerd worden met de dood is onafwendbaar. De vraag is: hoe goed ben je voorbereid? Veel van het onvermogen om te handelen bij overlijden en rouw komt voort uit het feit dat het een onbekende wereld is. Hoe ga je door met leven nadat je iemand bent verloren? En hoe kun je het verschil maken voor iemand die rouwt?Op deze en vele andere vragen rond sterven en rouw geeft dit boekje een helder antwoord.

 • girls-from-weintraub

  Een man een man Door: Steef Post,

  Wat maakt een man een man? Echte mannen hebben daar bestideeën over. Woorden als stoer, avontuurlijk en dominant komen alsnel in beeld. Maar wat zegt de Bijbel?'Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen', staat in Genesis. Jongemannen worden opgewekt om matig te zijn. Gezag hoort erbij, maarniet minder vergeving. Maar waarom knielen mannen zo gemakkelijkvoor de afgoden geld en macht? Hoe voorkomt een man dat hijwordt binnengezogen in de wereld van pornografie en machtsmisbruik?In dit boekje worden boeiende en prikkelende thema's die er échttoe doen verkend. Daarbij is misschien wel de belangrijkste vraag:Wat betekent het als je man 'in Christus' bent en hoe groeien mannenin het geloof?

 • girls-from-weintraub

  Zonder geld en zonder prijs Door: R.M. McCheyne,

  Dit geschenkboekje is samengesteld uit de werken van degeliefde predikant Robert Murray McCheyne (1813-1843).Het geheel vormt een praktische handreiking rondom hetHeilig Avondmaal.Het boekje bevat zes meditaties voor maandag tot en metzaterdag. Voor de zondag en de daaropvolgende week isgebruikgemaakt van een preek die McCheyne zelf uitspraktijdens een nabetrachtingsdienst.Speciaal voor jonge mensen zijn enkele vragen opgenomendie hij in bewogenheid aan hen stelde, met de bedoeling devragen te beantwoorden tussen God en hun ziel.Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen.

 • girls-from-weintraub

  Rouwen om een kind Door: Linda Klein,

  Het sterven van een kind is misschien wel het ergste watouders kan overkomen. Een onherstelbare leegte in het gezin.Een gemis dat levenslang meegedragen wordt.Wat weten we van deze ouders die rouwen om hun kind?Waar lopen zij en de overige kinderen tegenaan, thuis, ophet werk, op school, in hun familie- of vriendenkring? Hoegeven ouders, bij al hun persoonlijke verdriet, toch voldoendeaandacht aan de andere kinderen?Deze en andere vragen staan in dit boek centraal. Het is in deeerste plaats geschreven voor christen-ouders die een kindmoesten missen. Daarnaast is het een boek voor mensen dieom het gezin heen staan, zoals familie, vrienden, ambtsdragers,gemeenteleden en leerkrachten

 • Jesaja Door: Samuel Kriekaard,

  Jesaja is een van de bekendste profeten uit de Bijbel. Hij wordt ookwel de 'evangelist van het Oude Testament' genoemd. De Heereriep Jesaja om Zijn Woord tot het volk Israël te brengen. Door dezeopdracht werd de profeet een lastdrager.We ontmoeten Jesaja in dit boek op verschillende momenten: somsis hij bang, soms gaat hij gebukt onder een grote last. Maar deprofeet mag ook woorden van troost spreken. In zijn leven liggengeestelijke en praktische lessen voor jongeren en volwassenen.Jesaja. Evangelist van het Oude Testament is geschikt voor persoonlijkgebruik, maar ook als leidraad voor verenigingen.

 • girls-from-weintraub

  Mysteriën en symbolen van de ziel (Spirituele teksten bibliotheek Book 3) Door: André de Boer,

  Als mensheid verwaarlozen we, massaal, de ziel. Veel problemen waarmee we kampen zijn, direct of indirect het gevolg van het ontkennen en negeren van dit meest wezenlijke aspect. In de wereld zijn talloze krachten werkzaam die ons afhouden van de zorg voor onze ziel.Toch is er alle reden voor hoop. De menselijke persoonlijkheid heeft zich in de achter ons liggende tijdperken zodanig ontwikkeld dat het ziele-aspect nu in velen ontwaakt, werkzaam wordt en groeit. Besef je al dat je leeft omdat je zo in de gelegenheid wordt gesteld om een door de geest bezielde persoon te worden? Weet je wat je kunt doen als je je diepste zelf tot ontplooiing wilt laten komen? Lees in dit boek hoe bij te dragen aan een algehele geestelijke bewustwording en vernieuwing. Bezin je op diepzinnige mysterie-kennis,Transformeer de wereld door te beginnen bij jezelf. Bereid je voor op het gaan van een authentieke spirituele weg in je dagelijkse leven. In negen hoofdstukken geven met zorg geselecteerde teksten, uit contemplatieve en esoterische tradities uit Oost en West, aanwijzingen hoe je zielebewustzijn kunt bevorderen. 1. Leven vanuit eenheid 2. Ontstijgen aan dualiteiten 3. De drie graden van de ziel verbinden 4. Ontwikkelen in de vier werelden 5. De vijf denktoestanden besturen 6.Vernieuwen door de zes emanaties 7. De zeven gouden sleutels hanteren 8. Het achtvoudige pad uitdragen 9.Werken met de negen geestelijke gaven Spirituele teksten bibliotheek nrs 1 en 2Rozekruis Pers Mysteriën en symbolen van de ziel een door de geest bezielde mens worden nieuw Spirituele teksten bibliotheek 3 softback | 284 blz papieren versie € 19,50 | 14,0 x 22,0 cm | ISBN 978 90 6732 449 6

 • girls-from-weintraub

  De grote levensspiraal Door: Martin Zichner,

  In de Divina Commedia reist de ik-figuur Dante als levende ziel door de onzichtbare gebieden. De grote levensspiraal vormt een sleutel tot het mysterie Dante. De spirituele levensweg die via hel en louteringsberg naar de top voert, wordt aan de hand van veel citaten toegelicht. Door zijn grote en geheimzinnige rijkdom aan beelden gaat van Dantes Goddelijke Komedie een grote spiritualiteit uit. Maar de schijnbare ondoorgrondelijkheid die daarmee annex is, schrikt velen af om zich met dit belangrijke werk in te laten en zich er in te verdiepen. De beschouwingen van Martin Zichner kunnen voor een sleutel vormen die De Goddelijke Komedie voor werkelijk geïnteresseerde, innerlijk open lezers toegankelijk maakt. Het is de auteur gelukt om de lezer direct te betrekken in de gebeurtenissen en hem of haar mee te nemen op een tijdloos pad, dat ook door Dante werd gegaan. Eerst aan de zijde van Vergilius, later met Beatrice als nieuwe, geestelijke leidsvrouwe. Door het Inferno en het Purgatorio stijgt deze weg omhoog, tot in het Paradijs waar Dante, zoals Zichner schrijft, " leert om met wetende ogen te schouwen achter de sluier van het bestaan, waarbij hij staat voor de gehele, nog in slaaptoestand verkerende mensheid."

 • girls-from-weintraub

  Mysteriën van Tao en de Daodejing (Spirituele teksten bibliotheek Book 4) Door: Elly Nooyen,

  Tao is in de kosmos, in ons zonnestelsel, overal op aarde, in de bomen, in de planten en de dieren, in de bergen en stenen. In cellen en atomen. Tao is ook in de mens. Toch is Tao op geen enkele manier waarneembaar. Verdiep je in thema's van de daodejing van Chinese wijze Lao Zi. Ervaar de diepe wijsheid in de alom geprezen Nederlandse vertaling door Henri Borel.De daodejing fascineert ons misschien omdat het iets in ons raakt dat we niet makkelijk kunnen benoemen. Het resoneert met iets geheimzinnigs dat diep in ons binnenste verscholen ligt, waarvan we ons vaag bewust zijn zonder dat we er precies de vinger op kunnen leggen. We staan als het ware voor de poort van het mysterie en zijn naarstig op zoek naar de sleutel.Dit vierde boek van de Spirituele teksten bibliotheek bevat naast alle teksten van het online-programma 'Mysteriën van Tao' ook alle 81 verzen van de daodejing in modern Nederlands. Een geschrift waardoor je je hele leven kunt laten inspireren.

 • girls-from-weintraub

  De grootsheid van de geest (Symposionreeks Book 35) Door: ,

  de grootsheid van de geestSymposion georganiseerd door Stichting Rozenkruis, Bibliotheca Philosophica Hermetica en Filosofie Magazine in de Westerkerk te Amsterdam op 7 november 2015.Bijdragen van Russel Shorto, Miriam van Reijen, Henk Woldring, Peter Forshaw, Esther Ritman, Hans van den Hooff en Arie Bos.Moderator Pieter Haasnoot'Er is moed voor nodig om je voor te stellen dat de menselijke geest groter is dan de ratio alleen. Dat je ook af kunt gaan op je hart en op je intuïtie. En dat je kunt leren van de samenhang van de dingen. Daarvoor is - juist in deze tijd - de inspiratie nodig van andere denkers, andere beelden en andere verhalen dan van de rationale navolgers van Descartes. We kunnen daarvoor putten uit een zeer waardevolle traditie in de westerse cultuur, uit de verfrissende denkbeelden en beeldtaal van de vrije denkers uit de zeventiende eeuw en van sprankelende geesten uit latere perioden.' Miriam van Reijen: 'In het christendom en in het alledaagse leven wordt gezegd dat de geest soms wel gewillig is, maar het vlees zwak. Volgens Spinoza is dit de wereld op zijn kop zetten, met alle schuldgevoel van dien, terwijl de realiteit - die iedereen kan herkennen - dat de geest wel gewillig was, maar het vlees (de verleiding) kennelijk sterker!' Henk Woldring: 'Men kan zich voorstellen dat Comenius' pansofie, die bedoeld is om tot wereldverbetering te leiden, niet alleen getuigt van een grootsheid van geest, maar daarin ook iets heeft van een faustische drang - een drang die Faust (in Goethes gelijknamige tragedie) als volgt verwoordt: 'Nog is de aarde niet te klein Voor wie naar grootse daden smacht. (...) Niet roem, de daad bevleugelt mij.' Hans van den Hooff: 'De linker hersenhelft wil uitsluitsel: Ben je nou dit of ben je nou dat? Dat is de terreur van links. De rechter hersenhelft accepteert gewoon: ik ben én dit én ik ben dat. Ik ben aardig en ik ben onaardig. Ik ben lui en ik ben actief. Alles bestaat tegelijkertijd, geen probleem.

 • girls-from-weintraub

  Vermaning van de ziel (Crystalserie Book 1) Door: Hermes Trismegistos,

  Een tekst, toegeschreven aan Hermes Trismegistus, ""de driemaal grote Hermes"" uit de voor-christelijke mysteriescholen, waarin de lezer wordt gevraagd eeuwige beginselen te integreren in zijn wezen, zodat ze hem tot eigendom worden. Dan zal hij tot innerlijk schouwen worden gevoerd. Er zijn in de loop van de mensheidsgeschiedenis miljoenen geschriften verschenen waarin men heeft geprobeerd dé Warheid vorm te geven. Onmogelijk! Het onzegbare kan niet gezegd worden. Hoogstens kan één straal van het Universele Licht enigermate opgevangen en beschouwd worden. Zo'n lichtstraal is dit ziele-werk van Hermes Trismegistos. Door dezeverhandeling, zo zegt de inleiding, wordt de zielbehoed verder af te zakken in deze wereld der tegenstellingen, die vreemd is aan haar oorsprong. Lees alleen al de eerste en de laatste bladzijde van dit boekje en ervaar de directe kracht van deze hulp bij uw zielereis!

 • girls-from-weintraub

  Het Geloof Volgens de Apostolische Geloofsbelijdenissen - Het Beginsel der Leer van Christus Door: Paul C. Jong,

  Voor diegenen van ons die in God geloven, het geloof en de overtuigingen van de Apostelen voorzien ons met belangrijke geestelijke lessen. Hun geloof wordt een kostbare schat in onze harten, want zij geloven in het evangelie dat de rechtvaardigheid van God vasthoudt. Daarom, moeten wij allen dringend dergelijk geloof hebben. Iedereen die geloofd in Jezus moet de rechtvaardigheid van God kennen en erin geloven, en hij moet het over de hele wereld verspreiden, want alleen dan kunnen alle anderen deze rechtvaardigheid leren kennen en erin geloven. En door het Woord van God, moeten alle zondaars leren over Zijn rechtvaardigheid. En zijn moeten geloven, want dit is hoe zij de rechtvaardigheid van God met geloof kunnen aannemen. Zonder het geloof dat iemand toestaat Gods rechtvaardigheid van Zijn Woord te verkrijgen, kan niemand de Heer als zijn Verlosser accepteren. We moeten nu terugkeren naar het Ware geloof dat kent en gelooft in de rechtvaardigheid van God, want alleen diegenen die geloven in deze rechtvaardigheid van God kunnen Zijn koninklijke priesters worden. De koninklijke priesters verwijzen hier naar diegenen die de vergeving van hun zonden hebben ontvangen door in Gods rechtvaardigheid te geloven. We kunnen ware gelovigen worden en dit ware geloof hebben alleen door in Gods rechtvaardigheid te geloven en Zijn rechtvaardige mensen te worden. Het is absoluut mogelijk voor ieder van ons hetzelfde geloof te hebben dat de Apostelen hadden.

 • girls-from-weintraub

  Islam voor Dummies Door: Malcolm Clark,

  Je hoeft geen moslim te zijn om meer van de islam af te willen weten. In dit toegankelijke boek maak je kennis met de gebruiken van de islam, waaronder de Vijf Zuilen en de rituelen bij belangrijke gebeurtenissen zoals geboorte, huwelijk en overlijden. Je leest over het belang van Mohammed en de koran en over de verschillende islamitische groeperingen en sekten. Bovendien ontdek je hoe de islam zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld en welke relaties er zijn tussen de islam, het christendom en het jodendom.Malcolm Clark gaf 30 jaar les aan de faculteit voor Religie van Butler University in Indiana.